Projektbeskrivning

Stina Oldmark

Senior Art Director, Senior Grafisk Designer, Illustratör

Hur har ni det med den strategisk visuell kommunikation, hur syns ni i dagens brus? Finns det tydlighet, inte bara i företagets logotype, utan även i alla de associationer den skapar? Finns det en grundläggande tydlig strategi som kan kreera styrmedel för kommunikation som etablerar profil och bygger förtroende. Om inte, låt mig få ta en titt …