Lotta Klöverbäck, Urax Reklam

Lotta Klöverbäck, Urax Reklam 2018-05-14T15:44:53+00:00

Projektbeskrivning

Lotta Klöverbäck

Grafisk form & illustration

Urax Reklam jobbar med det mesta inom grafisk form och illustration, som årsredovisningar, hållbarhetsredovisningar, tidningsproduktioner, broschyrer, foldrar, annonser, böcker, utställningsmaterial, logotyper, grafiska profiler och illustrationer. Vid större uppdrag eller när det krävs kunskap som jag inte har arbetar jag i nätverksform med personer som har hög kompetens inom sina områden och som jag trivs att jobba tillsammans med. Urax Reklam har funnits sedan 2000 men jag har arbetat med reklam och form sedan 1983, inledningsvis ett par år på tryckeri och senare många år på byråsidan.

Mobil: 070-7986262
Epost: lotta@uraxreklam.se